Јавни оглас

Начелник општине Рудо расписује Јавни оглас о давању под закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда у згради старе школе у Мрсову, саграђене на земљишту означеном са к.ч.број 2184/1, уписане у Лист непокретности број 92  КО Соколовићи у површини од 60м2.

Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању је 8 дана од дана објављивања огласа.

Оглас ће се објавити на огласној табли, веб страници Општине и ТВ Рудо.

Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Јавни оглас