Остваривање бесплатне правне помоћи у јединицама локалне самоуправе

Министарство правде Републике Српске, путем Центра за пружање бесплатне правне помоћи, организовало је пружање бесплатне правне помоћи у јединицама локалне самоуправе.

Право на бесплатну правну помоћ имају следеће категорије лица:

 • грађани Републике Српске и друга физичка лица која се налазе на територији Републике Српске, а који се идентификују као угрожене категорије,
 • физичка лица која се налазе на територији Републике Српске, под међународном заштитом, у складу са међународним стандардом, а нарочито избјеглице, лица под привременим прихватом, жртве трговине људима, а који нису у стању да измирују трошкове правне помоћи,
 • физичка лица евидентирана код надлежног органа као лица која су претрпјела материјалну штету изазвану ванредном ситуацијом у Републици Српској, без обзира на услове прописане овим законом, ако им је због материјалне штете настале усљед ванредне ситуације привремено или трајно угрожена егзистенција.

Право на бесплатну правну помоћ остварује се као:

 • опште обавјештење о правима и обавезама (доступно свим грађанима, без обзира на критеријуме прописане законом)
 • правни савјет и помоћ у попуњавању образаца (доступно свим грађанима, без обзира на критеријуме прописане законом),
 • правна помоћ у сачињавању свих врста писмена (доступно свим грађанима, без обзира на критерије прописане законом)
 • правна помоћ у поступцима мирног рјешавања спора (медијација) у складу са законом,
 • заступање на суду,
 • сачињавање апелација.

Центар за пружање бесплатне правне помоћи организује уредовне дане

једном мјесечно у јединицама локалне самоуправе, између осталих:

 

 • у Вишеграду-првог понедељка у мјесецу, у просторијама Општинске управе Вишеград,
 • у Фочи- другог четвртка у мјесеци, у просторијама Општинске управе Фоча.

Општина Рудо ће, путем надлежне службе, запримати захтјеве грађана за пружање бесплатне правне помоћи и са пратећом документацијом их достављати најближој канцеларији Центра на поступање. Летке са ближим информацијама о активностима Центра, грађани могу преузети у шалтер сали Општинске управе Рудо. За давање потребних информација и преузимање документације задужен је службеник Младен Рађен.

Више о правној помоћи можете наћи на следећем линку: https://mpr-centar.org/index.php/sr-rs/