Пјеснички конкурс „Милош Видаковић“ -Рудо 2022.

Поводом XXII „Видаковићевих дана културе“ у Рудом, Књижевни клуб „Милош Видаковић“ Рудо и Јавна установа Центар за културно-просвјетну дјелатност „Просвјета“расписују 11. Конкурс поезије у помен пјеснику Милошу Видаковићу.

Милош Видаковић рођен је 26. децембра 1891. у мјесту Грање, Штрпца, општина Рудо. Био је члан Младе Босне, пјесник, књижевни критичар, преводилац, пријатељ Иве Андрића, писао у „Народу“. Аутор је збирке пјесама „Царски сонети“. Умро је 2. октобра 1915. у Велесу.

               Услови конкурса:

На Конкурс своју ненаграђивану љубавну пјесму могу слати сви који пишу на српском, хрватском или бошњачком језику и они који поред свог изворног језика пошаљу и превод пјесме.

Пјесма смије имати највише 32 стиха, а сваки аутор може послати 1 (једну) пјесму. Пјесме се могу слати у периоду од 01. 10. до 31. 10. 2022. године, на e-mail адресу: konkursmilospjesma@gmail.com са шифром умјесто имена аутора, а на e-mail адресу: konkursmilossifra@gmail.com – Разрјешење шифре са адресом и кратком биографијом аутора (не више од 10 куцаних редова, фонт: Times New Roman, 12), бројем телефона и e-mail адресом или поштом на адресу:

ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо

Ул. Трг Слободе бр. 1

73260 Рудо

               Са назнаком: „ЗА ПЈЕСНИЧКИ КОНКУРС МИЛОШ ВИДАКОВИЋ“

Пјесму слати под шифром а у посебној коверти приложити разрјешење шифре, адресу и кратку биографију аутора.

Награде су предвиђене за три најбоље љубавне пјесме по оцјени жирија којег именује организатор ове манифестације.

Прва награда за најбољу љубавну пјесму је: Плакета Милош Видаковић, позив аутору да на културној манифестацији „Видаковићеви дани културе 2022“ 25. 11. 2022. године у Рудом прочита своју побједничку пјесму и новчана награда у износу од 500, 00 КМ.

Друга награда: Плакета и новчана награда од 300, 00 КМ.

Трећа награда: Плакета и новчана награда од 200, 00 КМ.

Резултати Конкурса ће бити објављени на исти начин као и сам Конкурс до 16. 11. 2022. године.

Контакт телефон за информације

00387 65/ 934- 221

Радомир Рашо Јагодић