Јавни позив заинтересованим лицима за непосредну погодбу за давање у закуп пословног простора у власништву општине Рудо

Начелник општине Рудо расписује Јавни позив заинтересованим лицима за непосредну погодбу за давање у закуп пословног простора у власништву општине Рудо.

Општина Рудо, даје под закуп путем непосредне погодбе пословни простор у згради старе школе у Мрсову, саграђене на земљишту означеном са к.ч.број 2184/1, уписана у Лист непокретности број 92 КО Соколовићи у површини од 60 м2.

Рок за подношење пријава ја 5 дана од дана објављивања јавног позива на Огласној табли, wеб страници Општине и ТВ Рудо.

Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Јавни позив