Прелиминарна ранг-листа по јавном позиву за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2022. години

Након спроведеног јавног позива за достављање апликација/пријава по јавном позиву за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2022. години, који је расписала Општина Рудо уз подршку Каритаса Швицарске, комисија за оцјену пристиглих пријава, извршила је оцјену и рангирање по основу информација достављених у апликацијама.

Након оцјењених пријава сачињена је прелиминарна ранг-листа.  За даље учешће у процесу квалификована су домаћинства и бизниси закључно са редним бројем 21.

Сви квалификовани апликанти обавезни су да присуствују тренингу за израду бизнис плана који ће се одржати 28.11.2022. године са почетком у 10.00 часова у малој сали Дома културе. У случају неприсуствовања обуци, кандидати ће бити искључени из даљег процеса.

Након обуке сви кандидати ће бити у могућности да аплицирају за финансирање бизнис плана.

Прелиминарна ранг-листа