Оглас о продаји непокретности

Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом једнособан стан који се налази у стамбеној згради у Стргачини, улаз Ц, други спрат, укупне корисне површине 36 м2 и тлоцртне површине 36,18 м2, саграђен на к.ч.број 1253 (н.п) КО Омачина и уписан у Књигу уложених уговора о откупу стамбених зграда и станова, Лист број 16 КО Омачина на општину Рудо.

Текст огласа