Obavještenje

Zbog malog broja prijava pristiglih u datom roku, produžava se rok za prijavu na Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini do 04.10.2023. godine.

Svi ostali uslovi konkursa navedeni u Javnom pozivu za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini, broj: 02-400-26/23 od 28. avgusta 2023. godine, ostaju isti.

Link: Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim kategorijama na tržištu rada za 2023