Коначна ранг-листа

Босна и Херцеговина
Република Српска
Општина Рудо
-НАЧЕЛНИК-
Број:  02-400-26/23
Датум: 29.11. 2023. године

Коначна ранг-листа
по јавном позиву за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години

Након спроведеног јавног позива за достављање апликација/пријава по јавном позиву за додјелу средстава за економску подршку рањивим групама на тржишту рада у 2023. години комисија за оцјену пристиглих пријава, извршила је оцјену и рангирање по основу информација достављених у апликацијама.

Након оцјењених пријава сачињена је прелиминарна ранг-листа. За даље учешће у процесу квалификована су 22 домаћинстава и 2 бизниса.

Сви квалификовани апликанти присуствовали су тренингу за израду бизнис плана који је одржан 06.11.2023. године.

Након обуке 22 кандидата су попунила бизнис планове и са истим аплицирала.

Комисија именована од стране начелника извршила је оцјену бизнис планова и предложила Коначну ранг листу .

За финансирање предложени су кандидати закључно са редним бројем 21 у пуном траженом износу и 22 кандидат у дјелимичном износу до преосталих средстава из фонда. Кандидати којима су одобрени бизнис планови биће обавјештани о датуму потписивања уговора и даљим корацима.

 

______________________________

Драгољуб Богдановић
Начелник општине Рудо

Објављено:

Огласна табла Рудо

Wеб страница Рудо