O b a v j e š t e nj e

Načelnik opštine Rudo objavio je Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo putem pribavljanja pisanih ponuda, na području K.O.Štrpci.

Poljoprivredno zemljište daje se u zakup:

  • za obavljanje stočarske proizvodnje, za period zakupa od 2 godine
  • za obavljanje ratarske i povrtarske proizvodnje za period zakupa od 10 godina

Pravo učešća na Javnom oglasu imaju Privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti na području opštine Rudo, kao i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, pod uslovom da imaju sjedište  ili poslovnu jedinicu, odnosno prebivalište na području opštine Rudo najmanje godinu dana prije  podnošenja ponude, tj.prijave na Javni oglas.Pravna i fizička lica moraju ispunjavati  opšte i posebne uslove propisane Pravilnikom o načinu dodjele u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini opštine Rudo(„Službeni glasnik opštine Rudo“, broj:2/15 , 2/16, 4/20,4/24).

Svim zainteresovanim ponuđačima, katastarske skice i planovi predmetnih čestica poljoprivrednog zemljišta iz Javnog oglasa, biće izložene na uvid u šalter sali opštine Rudo.

Javni oglas objavljen je  na Oglasnoj tabli opštine, Veb stranici i na TV Rudo   dana 09.04.2024.godine.

Rok za pondošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

 

                                                                                 NAČELNIK OPŠTINE

                                                                               Dragoljub Bogdanović

Javni poziv

Obrazac prijave-fizička lica-ratarska proizvodnja

Obrazac prijave-fizička lica-stočarska proizvodnja

Obrazac prijave-pravna lica-ratarska proizvodnja

Obrazac prijave-pravna lica-stočarska proizvodnja