Прелиминарна ранг листа корисника за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години

Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години, био је отворен до 18. априла 2024. године. По окончању истог Комисија за оцјену захтјева донијела је прелиминарну ранг листу. По истој може се уложити приговор у року од 8 дана. Приговор се подноси Начелнику општине Рудо.

Прелиминарна ранг листа