Јавни конкурс

Начелник општине Рудо, расписао је Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи Рудо број: 02-120-2/24 дана 07.05.2024.године. Конкурс се односи на пријем у радни однос на неодређено вријеме једног извршиоца, са статусом службеника, на радно мјесто: Самостални стручни сарадник за урбанизам, просторно уређење и грађење.

Конкурс је објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 15.05.2024.године, а биће објављен и у „Службеном гласнику Републике Српске“ (поступак објаве је у току). Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса у наведеним гласилима, односно од дана посљедњег објављивања.

Прилог:

-Јавни конкурс

-Образац изјаве за кандидате

-Пријава за кандидате