Јавни оглас за избор кандидата за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора /мобилног тима и њихових замјеника

Општинска изборна комисија Рудо је на основу члана 2.13 тачка 3. Изборног закона БиХ, а у вези с чланом 26. Правилника о поступку именовања и разрјешења бирачких одбора за Локалне изборе у Босни и Херцеговини 2024. године, расписала Јавни оглас за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника.

Услов за пријаву по овом Јавном огласу је:

  • да је пријављени кандидат особа с правом гласа,
  • да се на њега не односи  члан 2.3.Изборног закона БиХ,
  • да има пријављено пребивалиште у општини Рудо у правилу да је уписан у извод из Централног бирачког списка за бирачко мјесто за које се именује.
  • да има најмање завршену средњу школу, односно III, IV или V степен стручне спреме,
  • да му није изречена санкција од стране Централне изборне комисије БиХ.

Пријава на Јавни оглас врши се попуњавањем образца СГ-3 који се може преузети овдје или на шалтеру Општинске управе Рудо,

Рок за подношење пријава је двадесет (20) дана од дана објаве Јавног огласа на огласној табли општинске управе Рудо, на интернет страници Општинске управе Рудо и ТВ Рудо.

Пријаву на Јавни оглас кандидати достављају у затвореној коверти у сједиште Општинске изборне комисије Рудо са назнаком:

Општинска изборна комисија Рудо

Адреса: Ђенерала Драгољуба Драже Михаиловића 41, 73260 Рудо са назнаком „Пријава на Јавни оглас за попуну резервне листе квалификованих особа за именовање чланова бирачких одбора/мобилног тима и њихових замјеника. не отварати“.

Јавни оглас

Образац СГ- 3