Kоначна ранг листа кандидата за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години

Јавни позив за додјелу подстицаја за запошљавање у 2024. години, био је отворен до 18. априла 2024. године. По окончању истог Комисија за оцјену захтјева донијела је прелиминарну ранг листу. Није било приговора и иста је постала коначна.

Коначна ранг листа