Home / Author Archives: Jelena Kuzmanović

Author Archives: Jelena Kuzmanović

Feed Subscription

Јавни позив за финансирање спортских удружења

Јавни позив за финансирање спортских удружења

Јавни позив за финансирање спортских удружења из буџета општине Рудо за 2024. годину Начелник општине Рудо расписује Јавни позив за финансирање спортских удружења из буџета општине Рудо за 2024. годину. I – ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА Позивају се...

Opširnije »

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо

Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо

Начелник општине Рудо, расписао је Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо број: 02-123-1/24 дана 24.06.2024.године. Конкурс је расписан за пријем седам приправника са завршеном ВСС и једног приправника са ССС. Приправни...

Opširnije »

Јавни увид

Јавни увид

На основу члана 88. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 79/15 и 70/20) и члана 3. Правилника о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу („Службе...

Opširnije »

Јавни конкурс за комисију за техннчки пријем

Јавни конкурс за комисију за техннчки пријем

Јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, расписује Јавни конкурс за формирање листе прав...

Opširnije »