Javni pozivi i konkursi

Feed Subscription

Ponovljeni javni oglas

Ponovljeni javni oglas

Načelnik opštine Rudo raspisuje Ponovljeni javni oglas o davanju pod zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda u zgradi stare škole u Mrsovu, sagrađene na zemljištu označenom sa k.č.broj 2184/1, upisane u List nepokretnosti bro...

Opširnije »

Poziv organizacijama civilnog društva na javnu raspravu

Poziv organizacijama civilnog društva na javnu raspravu

Pozivaju se sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja opštine Rudo da prisustvuju Javnoj raspravi odabira prioritetnih oblasti Javnog poziva na području Opštine Rudo za 2022. godinu, a u sklopu Regionalnog programa lokalne demokra...

Opširnije »

Javni oglas

Javni oglas

Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni oglas o davanju pod zakup poslovnog prostora putem prikupljanja pismenih ponuda u zgradi stare škole u Mrsovu, sagrađene na zemljištu označenom sa k.č.broj 2184/1, upisane u List nepokretnosti broj 92  KO S...

Opširnije »