Javni pozivi i konkursi

Feed Subscription

Ponovljena javna licitacija prodaje oružja

Ponovljena javna licitacija prodaje oružja

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora AD „Nova Polimka“ Rudo o prodaji pokretnih stvari broj: NO-59/15 od 13.05.2015. godine i Odluke Vlade Republike Srpske  broj: 04/1-012-2-1160/15 od 04.06.2015. godine, vd direkor AD „Nova Polimka“ Rudo ogla...

Opširnije »

Javna licitacija

Javna licitacija

AD „NOVA POLIMKA“ Rudo Broj: 161/ 15 Datum: 24. 08. 2015.godine Na osnovu Odluke Nadzornog odbora AD „Nova Polimka“ Rudo o prodaji pokretnih sredstava broj: NO -59/15 od 13.05.2015. godine i Odluke Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-11...

Opširnije »