Javni pozivi i konkursi

Feed Subscription

Ponovljena javna licitacija

Ponovljena javna licitacija

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora AD „Nova Polimka“ Rudo o prodaji pokretnih stvari broj: NO-59/15 od 13.05.2015. godine i Odluke Vlade Republike Srpske  broj: 04/1-012-2-1160/15 od 04.06.2015. godine, vd direkor AD „Nova Polimka“ Rudo ogla...

Opširnije »