Обавјештење о набавци 2018

Обавјештење о набавци – Набавка лож уља за грејну сезону 2018-2019 годину
Исправка обавјештња о набавци лож уља
Обавјештење о набавци – Изградња АБ потпорних зидова и заштитног канала на путу Стргачина -Чавдари
Обавјештење о набавци – Асфалтирање пута Стргачина-Чавдари-Ковачи
Обавјештење о набавци – Електрификација стамбених јединица расељених особа и повратника у насељеном мјесту Опутница-општина Рудо
Обавјештење о набавци – Асфалтирање локалних путева у општини Рудо у 2018. години
Обавјештење о набавци – Набавка и инсталирање опреме за видео надзор
Исправка обавјештња о набавци – Набавка опреме за видео надзор
Обавјештење о набавци – Јавна расвјета на територији општине Рудо у 2018. години
Обавјештење о набавци – Санација локалног пута Скакавац – Бијељевине
Обавјештење о набавци – Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2019. години
Обавјештење о набавци – Чишћење снијега на подручју општине Рудо у 2019. години
Обавјештење о набавци – Набавка горива за потребе општине Рудо у 2019. години
Обавјештење о набавци – Израда пројектно-техничке документације за опремање стамбеног објекта колективног становања у Рудом