Обавјештење о набавци 2019

Исправка обавјештења о набавци – Чишћење снијега у 2019. години

Обавјештење о набавци – Набавка лож уља за грејну сезону 2019-2020. годину

Обавјештење о набавци – санација локалног пута Скакавац-Бијељевине

Обавјештење о набавци – Реконструкција Улице краља Петра И ослободиоца

Обавјештење о набавци – Асфалтирање некатегорисаних путева

Обавјештење о набавци – Изградња приступног пута и ограде у касарни Рудо

Обавјештење о набавци – Извођење радова на ваздушном гријању и вентилацији спортске дворане у Рудом и адаптација котловнице у СШЦ Рудо

Обавјештење о набавци – Набавка стеоних јуница

Обавјештење о набавци – Асфалтирање локалног пута Сетихово-Равно Сетихово и Ковиоц

Обавјештење о набавци – Електрификација стамбених јединица расељених особа и повратника у МЗ Мрсово (Бишевићи) – општина Рудо

Исправка обавјештења о набавци – Набавка стеоних јуницa

Обавјештење о набавци – Aдаптација простора за мини сирану у Штрпцима -општина Рудо

Обавјештење о набавци – Aдаптација простора за мини сирану у Штрпцима -општина Рудо-поновљен поступак

Обавјештење о набавци – Чишћење снијега у 2019-2020 години

Обавјештење о набавци – Оджавање локалних путева – општина Рудо

Обавјештење о набавци – Чишћење снијега у 2019-2020 години – поновљен поступак

Обавјештење о набавци – Набавка стеоних јуница

Обавјештење о набавци – Асфалтирање локалног пута Сетихово, Равно Сетихово и Ковиоц

Обавјештење о набавци – Превоз ученика на подручју општине Рудо у 2020. години

Обавјештење о набавци – Набавка горива за потребе општине Рудо у 2020. години

Обавјештење о набавци – Набавка канцеларијског и компјутерског материјала у 2020. години