Обавјештење о набавци 2021

Обавјештење о набавци – Набавка горива за потребе општине Рудо у 2021. години

Обавјештење о набавци – Набавка лож уља за грејну сезону 2020-2021. годину

Обавјештење о набавци – Изградња спомен обиљежја пјеснику Милошу Видаковићу

Обавјештење о набавци – Набавка рачунарске опреме

Обавјештење о набавци – Превоз ученика у школској 2021-2022. години

Обавјештење о набавци – Оджавање локалних путева на подручју општине Рудо

Обавјештење о набавци – Израда пројеката водоводне мреже

Обавјештење о набавци – Израда пројектно техничке документације

Обавјештење о набавци – Одржавање локалних путева на подручју општине Рудо-поновљен поступак

Обавјештење о набавци – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо у 2021. години

Обавјештење о набавци – Асфалтирање дијела пута Стргачина – Пазаље општина Рудо

Обавјештење о набавци – Израда пројекта водоводне мреже-поновљен поступак

Обавјештење о набавци – Набавка рачунара и ИТ опреме

Обавјештење о набавци – Израда програма санитарне заштите изворишта Зова I Зова II и Крупица

Обавјештење о набавци – Постављање спомен обиљежја пјеснику Милошу Видаковићу

Обавјештење о набавци – Набавка рачунара и ИТ опреме ЛОТ 2 и ЛОТ 3

Обавјештење о набавци – Набавка материјала за бетонирање локалних путева у МЗ Миоче

Обавјештење о набавци – Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ2

Обавјештење о набавци – Чишћење снијега у 2021/2022 години

Обавјештење о набавци – Изградња моста на Сјеножитском потоку у Горњој Ријеци

Обавјештење о набавци – Набавка камиона и прикључног возила