Одјељење за привреду

136 kB Захтјев за излазак на лице мјеста - комунална полиција 117 kB Захтјев за лиценцу - аутопревозници и аутобуси Ц и Б 100 kB Захтјев за лиценцу - превоз за властите потребе Е 118 kB Захтјев за лиценцу такси - Д 102 kB Захтјев за локацијске услове 207 kB Захтјев за обављање, промјену података и престанак обављања занатско-предузетничке дјелатности 129 kB Захтјев за одобрење за градњу - физичка лица 107 kB Захтјев за превоз за властите потребе 235 kB Захтјев за пренос умрлих лица 153 kB Захтјев за припремне радње занатско-предузетничке дјелатности 89 kB Захтјев за продужено радно вријеме угоститељског објекта 129 kB Захтјев за промјену возила за све дјелатности 137 kB Захтјев за рјешавање проблема из области јавних путева 107 kB Захтјев за рад ван пословног простора 53 kB Захтјев за стицање статуса старог заната... 159 kB Захтјев за технички преглед и пријем објекта и издавање употребне дозволе 110 kB Захтјева за увјерење
Next »Page 1 of « Prev