Одлуке о додјели уговора 2023

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка горива у 2023.години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реконструкција водоводне мреже у МЗ Увац

Одлука о измјени Одлуке о избору најповољнијег понуђача број: 02-404-23/23
од 08.05.2023. године

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Текуће одржавање путева у 2023. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Aсфалтирање путева на подручју општине Рудо у 2023.години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Пружање услуга превоза ученика у школској 2023/2024. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Бетонски радови на бетонирању путева на територији општине Рудо у 2023. години

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Реконструкција школског водовода у Борановићима

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Набавка лож уља за грејну сезону 2023-2024. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача – Санација моста на ријеци Радојни