Одлуке о додјели уговора 2021

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка услуге чишћења снијега за први квартал у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског материјала за I мјесец у 2021. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка компјутерског материјала за I мјесец у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка промотивног материјала за Нову годину

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Адвокатске услуге за потребе општине Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Израда техничке документације-главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације центра општине Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка горива

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Услуга превоза техничког и огревног дрвета

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка компјутерског материјала за II мјесец у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског материјала за II мјесец у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Осигурање запослених радника у општини Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка горива за потребе општине Рудо у 2021. години