Одлуке о додјели уговора 2021

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка услуге чишћења снијега за први квартал у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског материјала за I мјесец у 2021. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка компјутерског материјала за I мјесец у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка промотивног материјала за Нову годину

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Адвокатске услуге за потребе општине Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Израда техничке документације-главног пројекта вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације центра општине Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка горива

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Услуга превоза техничког и огревног дрвета

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка компјутерског материјала за II мјесец у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског материјала за II мјесец у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Осигурање запослених радника у општини Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка горива за потребе општине Рудо у 2021. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка месинганог постоља и застава

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског материјала за јун мјесец у 2021.години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка компјутерског материјала за јун мјесец у 2021. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација аутобуског стајалишта код моста у Рудом

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка промотивног материјала и опреме

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација крова спортске дворане у Рудом

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација локалног пута Бјељевине-Радожеље

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка принудних успоривача брзине

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка материјала за звучну изолацију

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског намјештаја

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка и инсталација веб софтвера за евиденцију радног времена

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка опреме за евиденцију радног времена

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Постављање звучне изолације и кречење простора општине

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка рачунарске опреме

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Спремање и послуживање хране и пића за славски ручак поводом дана Општине

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка канцеларијског материјала за јул мјесец у 2021. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Израда застава и носача

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Адвокатске услуге за потребе општине Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Превоз ученика у школској 2021-2022 години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Асфалтирање дијела пута Стргачина-Пазаље-општина Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Асфалтирање локалних путева на подручју општине Рудо у 2021. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Израда пројекта водоводне мреже

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Пробијање пута Околишта-Дражевина

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Обављање услуге опште системске дератизације у 2021. години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка фотокопир апарата

Одлука о избору другорангираног понуђача – Превоз ученика у школској 2021-2022 години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача -Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ1-Набавка десктоп рачунара и монитора

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ3-Набавка мултифункцијског уређаја

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ4-Набавка таблета

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Израда програма санитарне заштите изворишта Зова I Зова II и бунар Крупица у Рудом

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Замјена I фазе лед расвјете у спортској дворани у Рудом

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка и уградња противпожарног система у Дому културе

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка материјала за бетонирање локалних путева

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Постављање спомен обиљежја пјеснику Милошу Видаковићу

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Санација путева у МЗ Штрпци и МЗ Сетихово

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка рачунара и ИТ опреме-ЛОТ 3

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Постављање заштитне мреже на стијене уз локални пут Стргачина-Бјељевине-општина Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – ЛОТ 2

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка саобраћајних знакова

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Набавка комбиноване машине скипа за потребе општине Рудо

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Чишћенје снијега у 2021/2022 години

Одлука о избору наjповољнијег понуђача – Изградња обалоутврде на ријеци Поблаћници