„Dok neko ne slomi nogu…“

DSC03748

Za most u Rudom  na rijeci Lim , koji spaja regionalne puteve R 467 i R 449, najviše „leži“ ova narodna izreka ili slična ,,“ dok neko ne propadne kroz drvenu konstrukciju mosta..“, ništa se neće uraditi .Ovaj most predstavlja svakodnevnu opasnost za prolaznike , jer je u tako lošem stanju da je  pravo  čudo da niko još nije propao kroz njega.U aprilu mjesecu 2011.godine započeta je sanacija ovog mosta. Rok za završetak radova bio je 180 dana.Izvođač radova „Romanija  putevi“Sokolac , uradio je djelimičnu rekonstrukciju , ali radovi nisu ni približno završeni. Most je ostavljen u praktično gorem stanju , jer su skinuti ivičnjaci i zaštitna ograda, umjesto koje su žicom privezane drvene daske.Drvene grede na mostu su trule, podne daske takođe sa rupama, opasnim po pješake . Po rječima načelnika opštine Rudo, Rata Rajaka, lokalna vlast je , u više navrata(poslednji put aktom br.02-345-55/13 od 22.07.2013.god.) , upozoravala na ovaj problem,  Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske , kao i JP „Putevi RS“ , ali do sada nikakve aktivnosti nisu preduzete.Ovih dana JP“Putevi RS“ dostavilo je odgovor po navedenom dopisu , u kome nema naznaka nikakvih konkretnih aktivnosti , osim obećanja..“kad svi detalji budu u potpunosti definisani , biće izdat nalog za nastavak aktivnosti …“I ovo nam liči na onu narodnu..“ne lipši magarče do zelene trave“.Da usput pomenemo i podatak da je ministar saobraćaja i veza u vladi RS , Nedeljko Čubrilović  2010 . godine ,proglašen počasnim građaninom opštine Rudo!.

DSC03760