Rasprava o prednacrtu Prostornog plana opštine Rudo

IMG_0481

            Dana 01.08.2013.godine održana je stručna rasprava o prednacrtu Prostornog plana opštine Rudo. U raspravi su pored članova Savjeta za izradu Prostornog plana učestvovali i predstavnici Zavoda za prostorno planiranje a.d. Bijeljina, direktor dipl.arh. Slavko Lazić sa saradnicima, prof. dr. Stevom Pašalić, prof.dr. Mitrom Perušić i Anđom Đurić.

Na stručnoj raspravi je utvrđen konačan prijedlog nacrta Prostornog plana koji će biti dostavljen Skupštini opštine Rudo na usvajanje i upućivanje na javnu raspravu.

Prema rječima predsjednika Savjeta Dragana Pavlovića sada su ispunjeni uslovi za usvajanje nacrta  Prostornog plana, a nakon njegovog upućivanja u javnu raspravu  građani će moći izvršiti uvid u isti i eventualno dati svoje primjedbe i prijedloge.