Санација путева у МЗ Мокронози

У оквиру инвестиционог одржавања некатегорисаних путева на подручју општине Рудо, започети су радови на насипању и санацији путева у МЗ Мокронози.

Након проведеног поступка, који предвиђа Закон о јавним набавкама Босне и Херцеговине, извршен је избор извођача радова, путем директног споразума. За извођача радова изабран је предузетник СЗГР „Д&С“ са којим је закључен уговор о извођењу радова.

Вриједност радова је 5985, 00 КМ а рок за њихов завршетак је 15 дана, од дана потписивања Уговора.

По завршетку радова Начелник општине ће формирати комисију која ће извршити технички пријем радова.

romanija