Обавјештење

Обавјештавају се власници нелегално изграђених објеката на подручју општине Рудо да су 01.01.2016. године ступиле на снагу измјене и допуне Закона о уређењу простора и грађењу, које пружају могућност легализације бесправно изграђених објеката. Истим законом, одређен је 31. децембар 2016. године као крајњи рок до ког власници нелегално изграђених објеката могу поднијети захтјев за легализацију.

Све потребне информације везане за легализацију објеката могу се добити у Одјељењу за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општинске управе Рудо.