Održana 26. redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Dana 26. 01. 2016.godine, u maloj sali Doma kulture u Rudom, održana 26. redovna sjednica Skupštine opštine Rudo.

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj o radu Načelnika opštine Rudo u 2015. godinu, Izvještaj o provođenju Programa civilne zaštite za 2015. godine i Program rada za 2016. godinu, Planovi rada i Finansijski planovi javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač opština Rudo, Odluka o visini stope za obračun poreza na nepokretnosti, Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama  na području opštine Rudo, Program uređenja gradskog građevinskog zemljišta za 2016. godinu i Program korišćenja sredstava dobijenih od naplaćene naknade po osnovu promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2016. godinu.

Takođe je usvojen  nacrta Zoning plana opštinskog centra Rudo i Imenovan direktor JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo.

Usvojeni akti biće dostupni javnosti na sajtu opštine Rudo na poziciji „službeni glasnici“ u „Službenom glasniku opštine Rudo“ broj 1/16.