Održana Javna rasprava o nacrtu Zoning plana opštinskog centra Rudo

U petak, 22.aprila 2016. godine sa početkom u 13 časova u Svečanoj sali Doma kulture u Rudom održana je javna rasprava o nacrtu Zoning plana opštinskog centra Rudo.

Na javnoj raspravi su pored nosioca izrade i nosioca pripreme dokumenta, prisustvovali i članovi Savjeta za izradu Zoning plana opštinskog centra Rudo i predstavnici organa i organizacija u čijem je djelokrugu izrada ovog dokumenta.

Na javnoj raspravi razmatrani su stavovi nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima dostavljenim tokom trajanja javnog uvida. Uprkos javnom pozivu za prisustvovanje na javnoj raspravi, zainteresovane javnosti nije bilo.