Ruđanski osnovci i srednjoškolci obilježili „Dan planete zemlje“

Osnovci iz OŠ „Rudo“ iz Rudog, „Boško Buha“ iz Štrbaca i Mioča zajedno sa srednjoškolcima iz Srednjoškolskog centra „Rudo“ uzeli su učešće u ekološkoj akciji čišćenja pod nazivom „Zelena akcija, svaki dan, Dan planete zemlje“. Tokom tri dana, koliko je trajala ova akcija, đaci su zajedno sa nastavnicima, predstavnicima JU za turizam i sport Rudo, COD Luna i Savjeta mladih Rudo čistili nekoliko lokacija na prostoru Rudog, Mioča i Štrbaca.

13036325_1074655779247468_735508641_o

Dan planete obilježava se 22. aprila širom svijeta. Tokom ovog dana obično se organizuju različite akcije i manifestacije koje imaju za cilj da skrenu pažnju građanima na značaj očuvanja prirode i spriječavanje negativnih posljedica po životnu sredinu.

Akcija je realizovana u okviru Projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u prekograničnim ruralnim i obalnim područjima jugoistočne Evrope“. Projekat se implementira od strane Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG) i NALAS-a, uz podršku GIZ Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – Modernizacija komunalnih usluga (ORF MMS) i Vlade Švajcarske.