У току радови на санацији и насипању локалних путева

у оквиру инвестиционог одржавања локалних путева на подручју општине Рудо, у току је извођење радова на локалним путевима. Након проведеног поступка јавног оглашавања, извршен је избор најповољнијег извођача радова, путем преговарачког поступка без објаве обавјештења.

За извођача радова изабрано је предузеће ДОО „Сила“, са којим је закључен уговор о извођењу радова санације и насипања локалних путева у мјесним заједницама: Бијело Брдо, Миоче, Рудо, Сетихово, Старо Рудо, Мрсово, Штрпци и Мокронози. Укупна вриједност радова износи 12.665 КМ без ПДВ.

Према динамици извођења, радови би требали бити завршени до краја јуна 2016. године.