Raspored uredovnih dana za Osnovni sud u Višegradu

Raspored uredovnih dana za opštine Rogatica i Rudo za period od 01.01.-30.06.2017. godine.

Uredovni dani 2017