Danas i sutra neradni dani povodom prvomajskih praznika

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“ br. 43/07) neradni dani povodom Međunarodnog praznika rada su: 01. i 02.05.2017.godine (ponedjeljak i utorak).
U dane republičkih praznika ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Načelnik opštine odnosno gradonačelnik će, u skladu sa članom pet istoimenog Zakona, odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužne raditi u dane praznika i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.