Obavještenje o donošenju rješenja o ekološkoj dozvoli

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

Opštinska uprava

-Odjeljenje za privredu, finansije,

prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

 

Broj: 03-312-1/19

Datum: 20.05.2019.godine

 

Na osnovu člana 90. stav 5. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12 i 79/15), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

 

O DONOŠENJU RJEŠENJA

O EKOLOŠKOJ DOZVOLI

za postrojenje za preradu mesa i izradu gotovih proizvoda od mesa na zemljištu označenom kao k.č.broj 236/27, k.č.broj 236/26 i k.č.broj 236/25 KO Rudo grad, investitora ZTUR „Dva brata“ Rudo

 

Investitor ZTUR „Dva brata“ Rudo podnio je ovom organu Zahtjev za izdavanje ekološke dozvole  za postrojenje za preradu mesa i izradu gotovih proizvoda od mesa na zemljištu označenom kao k.č.broj 236/27, k.č.broj 236/26 i k.č.broj 236/25 KO Rudo grad. Uz zahtjev, investitor je priložio i Dokaze, urađene od strane „Unis“ Institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara- Istočno Sarajevo i drugu zakonom propisanu dokumentaciju.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se izdaje ekološka dozvola za pomenuto postrojenje.

 

                                                                                         NAČELNIK ODJELJENJA

                                                                                   Čolić Gordana, dipl.ecc.

                                                                                                                                                                              ________________________