Konkurs za upis učenika u prvi razred srednje škole

JU Srednjoškolski centar Rudo raspisala je konkurs za upis učenika  u prvi razred u školskoj 2020/2021.godini

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa.

Lica  koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu imati drugu dobnu granicu za upis u prvi razred, a najviše do navršene 21.godine.

JU Srednjoškolski centar Rudo u junskom  upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu upisuje učenike:

 

Red.

broj

Naziv struke Red.br.

zanimanja

Zanimanje Stepen Broj

odeljenja

Broj

učenuika

1. Gimnazija 1. Opšti smjer IV 1  20
2.

 

3.

Mašinstvo i obrada  metala

 

Saobraćaj

2. Bravar-zavarivač III 1 20
3.           Tehničar drumskog

Saobraćaja               IV           1              20

                                 U k u p n o   3 60

Ostali uslovi konkursa mogu se naći na liku: Tekst konkursa