Neradni 9. maj

U skladu sa odredbama Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, br. 43/07) neradni dan je 09.05.2020.godine (subota), kada se obilježava republički praznik, Dan pobjede nam fašizmom.
U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.
Jedinice lokalne samouprave su, u dane praznika, dužne postupati u skladu sa odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije odnosno u skladu sa odredbama gradskih/opštinskih štabova za vanredne situacije.
Trgovinske radnje sa pretežno prehrambenom robom u dane praznika RS mogu raditi skraćeno, najduže 4 (četiri) časa.