Konačna rang lista za dodjelu plastenika putem sufinansiranja

Nakon provedenog postupka po prigovorima na preliminarnu rang-listu korisnika za dodjelu plastenika u projektu „Plastenička proizvodnja povrća 2020-2021 u opštini Rudo“, Načelnik opštine je donio konačnu rang-listu.

Pravo na dodjelu plastenika putem sufinansiranja, imaju podnosioci prijave zaključno sa rednim brojem 10 (deset). U slučaju da jedan od navedenih kandidata odustane, slijedeći sa rang-liste biće naknadno pozvan.

Sa kandidatima će biti potpisan ugovor.

Svi kandidati su dužni do potpisivanja ugovora pribaviti i dostaviti opštini Rudo:

  • Potvrdu upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava i klijenata (oni koji nisu dostavili uz prijavu);
  • Izvršiti uplatu sredstava u iznosu 486,00 KM;
  • Prisustvovati edukaciji u trajanju od jednog dana koju će organizovati Karitas a o čemu će kandidati biti obavješteni.

Konačna rang lista