Сложно до љепшег дворишта

 

dvoriste posle 2

Заједница етажних власника  у  Улици 12. јули,  број 6 уз подршку општине Рудо  уредилa je  простор  поред  зграде. На  поменутој локацији  били су изграђени  помоћни објекти , који су били у рушевном стању и  представљали  ругло и опасност за околину.

Станари зграде су се организовали и уз логистичку подршку општине   уклонили  поменуте рушевне објекте а на  дијелу  расположиве површине засијали су траву,  уредили простор око постојећих  стабала који планирају да  обогате  садржајем за игру дјеце и  дружење станара.

Овај примјер  добре праксе и сарадње, требао би послужити и другим  етажним  заједницама да   уреде свој животни простор.