Списак привредних субјеката којима су одобрене субвенције за санирање посљедица вируса корона по другом позиву

Општина је спровела процедуру јавног позива за додјелу субвенција у виду плаћања комуналних услуга (вода, канализација и одвоз смећа) за мјесеце март, април и мај 2020. године привредним субјектима којима је рад био забрањен, отежан и ограничен услед вируса корона и субвенције у виду исплате минималне нето плате за један мјесец за запослене раднике у оним привредним субјектима којима је рад био забрањен, отежан и ограничен услед вируса корона а који нису остварили право на субвенције по јавном позиву број 02-400-20/20..

Сачињени су спискови подржаних привредних субјеката.

СПИСАК ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА СУБВЕНЦИЈА ЗА ТРОШКОВЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА (ВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈА, ОДВОЗ СМЕЋА)

 1. СТР „Слога“ Тотић Крсто с.п
 2. „ТРЕЈД СИСТЕМ“ д.о.о.
 3. „АМ СПОРТ“ д.о.о
 4. ЗТУР „МИЛЕНИЈУМ ПРОМЕТ“ Гордана Симић с.п
 5. ТР „Шарени ормар“ Винка Богдановић с.п
 6. УР „Гранични прелаз“ Драгица Новаковић с.п
 7. „КОМПОЗИТИ“ д.о.о.
 8. СТУР „Два Брата“ Душко Арсић с.п
 9. ТР „Слога I“ Миодраг Костић с.п
 10. УР „CONTACT“ Маријана Костић с.п
 11. ДОО „С-ПРОДУКТ“
 12. УР „МАТ” Предраг Матић с.п
 13. ЗТР „ГРАНИТ“ Миленко Голубић с.п

СПИСАК  ПРИВРЕДНИХ  СУБЈЕКАТА КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА СУБВЕНЦИЈА ЗА ИСПЛАТУ МИНИМАЛНЕ ПЛАТЕ

 1. СТР „Слога“ Тотић Крсто с.п
 2. „ТРЕЈД СИСТЕМ“ д.о.о.
 3. ТР „Шарени ормар“ Винка Богдановић с.п
 4. ДОО „С-ПРОДУКТ“