Održana prva redovna sjednica Skupštine opštine Rudo

Juče je u Rudom održana prva redovna sjednica novog saziva Skupštine opštine Rudo. Tokom sjednice raspravljalo se o 20 tačaka dnevnog reda, nako čega su usvojeni: Programa rada Skupštine opštine Rudo za 2021. godinu, Odluka o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, Odluka o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni stambenog i poslovnog prostora, Odluka o visini stope za obračun poreza na nepokretnosti, Odluka o utvrđivanju vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Rudo, Odluka o bratimljenju i uspostavljanju saradnje opštine Rudo sa opštinom Priboj, Odluka o subvencionisanju prevoza, Odluka o prodaji tehničkog drveta, Odluka o učestvovanju opštine Rudo na licitacijama u postupku namirenja potraživanja za nevraćeni kredit za podsticaj razvoja lokalne zajednice od Poljoprivredne zadruge Uvac-Rudo sa p.o. Rudo, Odluka o imenovanju stalnih radnih tijela Skupštine opštine Rudo, Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora JP Informativni centar Rudo, Odluka o imenovanju VD člana Nadzornog odbora JP Informativni centar Rudo, kao i Izvještaj o radu Poljoprivredne zadruge „Uvac-Rudo“ sa p.o. Rudo za 2020. godinu sa osvrtom na promet poljoprivrednih proizvoda, Izvještaj o provođenju Programa civilne zaštite za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu i Izvještaj o stanju objekata u vlasništvu opštine Rudo.

Odbornicima su predstavljene informacije i upoznati su sa stanjem u oblasti ribolova na teritoriji opštine Rudo, o stanju zaposlenosti na teritoriji opštine Rudo i prijedlog mjera za stvaranje povoljnijeg ambijenta za nova zapošljavanja mladih i o Planu rada Načelnika opštine Rudo i Opštinske uprave za 2021. godinu.