Sumiranje rezultata na kraju školske godine

Na kraju školske godine obično sumiramo utiske, rezultate i postignuća učenika. Pored pandemije koja je zadala glavobolju, kako nastavnicima tako i đacima i roditeljima, i ova godina će biti upamćena po dobrim rezultatima ostvarenim od strane učenika tri škole na prostoru opštine Rudo.

Još jedna generacija srednjoškolaca, koja broji 34 učenika, uspješno je završila školovanje u Srednjoškolskom centaru Rudo. Učenik generacije je Svetlana Prelović, koja se obrazovala u četvrtom stepenu Gimnazija -opšti smjer, dok su Jovana Vilotić, Milica Makljenović i Jelena Mićević pohvaljeni za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom cijelog srednjeg obrazovanja. Na maturskoj večeri učenici su nagrađeni diplomom i knjigom.

ssc rudo

U školskoj 2020/2021. godini 45 učenika je završilo 9. razred. Osnovna škola Rudo diplomom „Vuk Karadžić“ nagradila je dvije učenice, Saru Tomić i Janu Jovanović. Za Đaka generacije proglašena je učenica Jana Jovanović.

rudoos

Osnovna škola „Boško Buha“ obilježila je Dan učeničkih postignuća, kada su učenicima dodijeljene diplome i knjige za njihova postignuća, kao i posebno priznanje učeniku Generacije Stefanu Stupiću.

Strpci1

OŠ „Boško Buha“ je nagradila učenike devetog razreda koji su ostvarili dobre rezultate na takmičenjima. Nagrađeni su: Dragana Mitrović za osvojeno 2. mjesto iz matematike na opštinskom takmičenju, Sara Ćirović za osvojeno 2. mjesto na opštinskom takmičenju iz informatike i Aleksa Stanišić za osvojeno 1. mjesto ne opštinskom takmičenju iz fizike i učešće na regionalnom takmičenju.

Načelnik opštine Rudo dodijelio je nagrade i posebna priznanja nagrađenim učenicima.

Čestitamo svim učenicima na ostvarenim rezultatima i želimo im uspjeh u daljem školovanju.