Obavještenje

Obavještavaju se preduzetnici, pravna i fizička lica sa teritorije opštine Rudo koja nisu izmirili svoje obaveze po osnovu plaćanja komunalne naknade i zakupa javnih površina, da su dužni iste izmiriti u roku od 8 dana.
Ukoliko isti ne izmire svoje dospjele novčane obaveze, nadležni organ opštinske uprave Rudo će preduzeti zakonom propisane mjere za naplatu istih.