Обавјештење

Обавјештавају се предузетници, правна и физичка лица са територије општине Рудо која нису измирили своје обавезе по основу плаћања комуналне накнаде и закупа јавних површина, да су дужни исте измирити у року од 8 дана.
Уколико исти не измире своје доспјеле новчане обавезе, надлежни орган општинске управе Рудо ће предузети законом прописане мјере за наплату истих.