Ponovljeni javni oglas za dodjelu stambene jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje

Načelnik opštine Rudo, raspisuje ponovljeni javni oglas za dodjelu stambene jedinice socijalnog stanovanja na korišćenje

Opština Rudo daje u neprofitni zakup stambenu jedinicu u zgradi socijalnog stanovanja u ulici Kralja Petra I Oslobodioca u Rudom, sagrađena na parceli označenoj sa k.č. broj 642/3, upisana u List nepokretnosti broj 429 KO Rudo Grad,  na određeno vrijeme, uz sigurnost korišćenja dok traju potrebe za stambenim zbrinjavanjem i uz ispunjenost opštih i posebnih uslova propisanih Pravilnikom o postupku dodjele stambenih jedinica socijalnog stanovanja, i to:

- stambena jedinica socijalnog stanovanja – površine 40,30 m2, stan broj 8, prvi sprat, strukturom jednosoban stan.

Stambena jedinica socijalnog stanovanja sastoji se od sledećih prostorija: kuhinje za ručavanje, dnevnog boravka, sobe, hodnika, kupatila, lođe i ostave.

Javni konkurs će se objaviti na Internet stranici Opštine, Oglasnoj tabli opštine Rudo, TV Rudo i na Internet stranici Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije.

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Sve informacije u vezi sa Javnim konkursom možete dobiti kod Odjeljenja za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, na  kontakt telefon: 058/711-164, lok.127 ili u zgradi opštine kancelarija broj 12.

Tekst ponovljeni javni poziv