Поновљени јавни оглас за додјелу стамбене јединице социјалног становања на коришћење

Начелник општине Рудо, расписује поновљени јавни оглас за додјелу стамбене јединице социјалног становања на коришћење

Општина Рудо даје у непрофитни закуп стамбену јединицу у згради социјалног становања у улици Kраља Петра I Ослободиоца у Рудом, саграђена на парцели означеној са к.ч. број 642/3, уписана у Лист непокретности број 429 КО Рудо Град,  на одређено вријеме, уз сигурност коришћења док трају потребе за стамбеним збрињавањем и уз испуњеност општих и посебних услова прописаних Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања, и то:

- стамбена јединица социјалног становања – површине 40,30 м2, стан број 8, први спрат, структуром једнособан стан.

Стамбена јединица социјалног становања састоји се од следећих просторија: кухиње за ручавање, дневног боравка, собе, ходника, купатила, лође и оставе.

Јавни конкурс ће се објавити на Интернет страници Општине, Огласној табли општине Рудо, ТВ Рудо и на Интернет страници Републичког секретaријата за расељена лица и миграције.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Све информације у вези са Јавним конкурсом можете добити код Одјељења за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, на  контакт телефон: 058/711-164, лок.127 или у згради општине канцеларија број 12.

Текст поновљени јавни позив