Obavještenje

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Opština Rudo
-NAČELNIK-
Broj: 02-323-4-1/22
Dana: 14.03.2022. godine

O B A V J E Š T E NJ E

o produženju roka za prijavu na Direktni javni poziv u sklopu projekta „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica“

 

Produžava se rok za prijavu na Direktni javni poziv u sklopu projekta „Jačanje uloge Mjesnih Zajednica u BiH“ za dostavljanje projektnih prijedloga, namijenjenih partnerskim mjesnim zajednicama koje učestvuju u II fazi projekta “Jačanje uloge MZ u BiH” sa područja opštine Rudo (Mjesna zajednica Bijelo Brdo, Mjesna zajednica Uvac, Mjesna zajednica Mokronozi, Mjesna zajednica Mrsovo i Mjesna zajednica Setihovo) do 29.03.2021. godine.

Svi ostali uslovi konkursa navedeni u Direktnom javnom pozivu br. 02-323-4/22 od 15.02.2022. godine ostaju isti. Projektna dokumentacija po ovom Pozivu se može preuzeti na sledećem linku.

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećoj web adresi: www.opstinarudo.com .

DOSTAVLJENO :

  1. Oglasna tabla opštine Rudo
  2. Veb stranica opštine Rudo
  3. Načelniku opštine
  4. UNDP/MZ
  5. a/a

  Načelnik opštine

  Dragoljub Bogdanović