Preliminarna rang-lista za izbor korisnika gradske pijace po povlaštenim uslovima

Nakon isteka roka za podnošenje prijava po raspisanom javnom pozivu za izbor korisnika gradske pijacepopovlaštenimuslovima, za potrebe projekta EU4AGRI komisija je izvršila pregled pristiglih prijava i sačinila preliminarnu rang listu.

Opština Rudo kroz ovaj projekat planira da dio pijace kojom upravlja Komunalno preduzeće „Usluga“ a.d. Rudo, sanira postojeći mokri čvor i da zatvori i opremi dio pijace namjenjen za prodaju proizvoda životinjskog porijekla.

Pijaca će biti opremljena sa rasklopnim štandovima, rashladnim vitrinama, posudama za odlaganje suhomesnatih proizvoda i  stolovima za prodaju suhomesnatih proizvoda.

Za korisnike pijace koji se bave prodajom prehrambenih proizvoda biljnog i životinjskog porijekla (voća, povrća, mlijeka, mliječnih proizvoda i suhomesnatih proizvoda) biće organizovana obuka kako bi se podigao nivo znanja u pogledu sanitarnih uslova za prodaju proizvoda za ishranu stanovništva. Kroz projekat će biti razvijen i promotivni materijal koji će imati za cilj da promoviše domaće proizvode, a sve sa ciljem unapređenja njihovog plasmana.

U roku od 3 dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste, nezadovoljni podnosioci prijave imaju pravo  prigovora n aistu.  Po prigovorima rješava Načelnik opštine.

Preliminarna lista