Прелиминарна ранг-листа за избор корисника градске пијаце по повлаштеним условима

Након истека рока за подношење пријава по расписаном јавном позиву за избор корисника градске пијацепоповлаштенимусловима, за потребе пројекта ЕУ4АГРИ комисија је извршила преглед пристиглих пријава и сачинила прелиминарну ранг листу.

Општина Рудо кроз овај пројекат планира да дио пијаце којом управља Комунално предузеће „Услуга“ а.д. Рудо, санира постојећи мокри чвор и да затвори и опреми дио пијаце намјењен за продају производа животињског поријекла.

Пијаца ће бити опремљена са расклопним штандовима, расхладним витринама, посудама за одлагање сухомеснатих производа и  столовима за продају сухомеснатих производа.

За кориснике пијаце који се баве продајом прехрамбених производа биљног и животињског поријекла (воћа, поврћа, млијека, млијечних производа и сухомеснатих производа) биће организована обука како би се подигао ниво знања у погледу санитарних услова за продају производа за исхрану становништва. Кроз пројекат ће бити развијен и промотивни материјал који ће имати за циљ да промовише домаће производе, а све са циљем унапређења њиховог пласмана.

У року од 3 дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе, незадовољни подносиоци пријаве имају право  приговора н аисту.  По приговорима рјешава Начелник општине.

Прелиминарна листа