Održan četvrti sastanak sa mladima u okviru platforme „Dijalog za mlade“ u Rudom

U Rudom, je u srijedu 13. jula 2022. godine, održan četvrti po redu sastanak u okviru platforme „Dijalog za mlade“. Na sastanku su mladi radili na konkretizaciji ranije predloženih inicijativa iz različitih oblasti djelovanja mladih a čija bi sprovedba doprinjela povećanju omladinskog aktivizma na području opštine Rudo. Poseban fokus tokom Dijaloga je stavljen na diskusiju sa mladima o neikorištenim potencijalima mladih te razlozima zbog kojih je važan omladinski aktivizam u lokalnoj zajednici.

292431739_4842364892535098_7221348511701583483_n

Nakon obavljenih konsultacija sa mladima u okviru Dijaloga za mlade, krajem mjeseca jula 2022. godine će biti objavljen javni poziv za podršku omladinskim projektima na području opštine Rudo putem koje će mladi moći predložiti za finansiranje i sprovedbu one inicijative za koje procijene da će moći ohrabriti i angažovati mlade za učešće u životu lokalne zajednice. Tokom konsultacija sa mladima u okviru platforme Dijalog za mlade, mladi su prioritizirali potrebu za sprovedbom sljedećih projekata i inicijativa:

Izgradnja sportske teretane na otvorenom te organizovanje sadržaja koji imaju za cilj popularizaciju sportskih aktivnosti na otvorenom
Osiguranje prevoza za djecu i mlade iz rubnih područja opštine Rudo (posebno učešće mladih iz rubnih područja u sadržajima u centralnom dijelu Rudog)

292388787_4842364889201765_4948535641495900418_n

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Opštinom Rudo.