Obavještenje

Opština Rudo poziva sve zainteresovane sa prostora opštine Rudo za rad u Tekstilnoj firmi „Mraz“ d.o.o da prisustvuju sastanku koji će u svrhu anketiranja kandidata biti održan u petak 09.09.2022. godine u maloj sali Doma kulture u opštini Rudo sa početkom u 17.00 časova.